Hemsida

Välkommen till Stoppa syntetisk orenhet! Wordpress i Stop-Synthetic-Filth.org


De senaste vändningarna finns i
Stop Synthetic Filth! wiki på engelska. De flesta sidorna innehåller tungt innehåll i textform.

Problem härstammar från syntetiska människoliknande förfalskningar, dvs. digitala dupletter (tungt innehåll) and digitala dubbla ljud. Också textsynteserna är också benägna för negativa användningarna.

Picture of the original light stage used in the 1999 reflectance capture by Debevec et al.
Originalljussteg som användes under reflektionskapning av Debevec et al. 1999.

Den består av två roterande axlar med höjd- och radiekontroll. Ljuskälla och en polarisator placerades på ena armen och en kamera och den andra polarisatorn på den andra armen.

Original image by Debevec et al. – Copyright ACM 2000 – https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=311779.344855 – Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page.

 

Image describing the 1999 reflection capture and dissection by Debevec et al into specular and diffuse components
Bild som beskriver kapning av reflektion till spekulära och diffusa komponenter av Debevec et al. 1999.

Separation av spekulära och diffust reflekterat ljus
(a) Normal bild i punktbelysning
(b) Bild av den diffusa reflektionen som fångas genom att placera en vertikal polarisator framför ljuskällan och en horisontell framför kameran
(c) Bild av höjdpunktens spekulärreflektion som fångas genom att placera båda polarisatorerna vertikalt
(d) Subtraktion av c från b, vilket ger den spekulära komponenten

Bilderna har skalats så att de verkar ha samma ljusstyrka.

Original image by Debevec et al – Copyright ACM 2000 – https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=311779.344855 – Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page.

Logo of the Stop Synthetic Filth! wiki
Besök Stop Synthetic Filth! wiki och därmed hjälp oss i kampen mot de syntetiska människoliknande förfalskningar!
Stop-Synthetic-Filth.org serveras från Finland och använder endast el från förnybara källor (kontrollera)